이미지 설명
이미지 설명
이미지 설명
이미지 설명
1
/
4
이미지 설명
Cung cấp các nội dung chính và tài liệu bổ trợ cho sách giáo khoa tiểu học
Cung cấp 3 triệu nội dung, hình ảnh và video chất lượng cao cho tất cả các bài học của tất cả các môn học của khối tiểu học
Dịch vụ e-Learning của Hàn Quốc, đã được thế giới công nhận.
Độ tin cậy về nội dung đã được công nhận qua giải thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc và giải thưởng cuộc thi e-Learning thế giới (I.M.S).
Giáo viên có thể thiết kế lớp học sáng tạo và độc đáo theo ý muốn.
Thiết kế bài giảng với nội dung phong phú, tiến hành giảng dạy một cách chủ động và sáng tạo thông qua các công cụ soạn bài giảng.
이미지 설명
Giới thiệu thiết bị giáo dục chuyên nghiệp
Được thiết kế dựa trên kinh nghiệm vận hành dịch vụ học tập tại nhà ở Hàn Quốc
Nếu bạn cần một môi trường giáo
dục thông minh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Smart learning center
Hãy thử ứng dụng thiết bị học tập kỹ thuật số, nguồn tài nguyên giáo dục và hệ thống soạn thảo giáo án của chúng tôi. Chúng ta có thể tiến hành các dự án chuỗi trung tâm, học viện giáo dục đặc biệt thông qua việc hợp tác với các trung tâm và học viện ở Việt Nam.
이미지 설명
Tăng hiệu quả lớp học với hàng loạt các sản phẩm giáo dục đa dạng