Các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ liên quan đến giáo dục
  • Ứng dùng i-Scream S trong các cấp học, trường học, khu vực, với nội dung đa phương tiện và tài liệu đánh giá tương ứng với chương trình giảng dạy.
  • Dựa vào XR School, giới thiệu nội dung thực tế ảo AR/VR hỗ trợ quá trình giảng dạy.
Giáo viên và trung tâm dạy thêm
  • Với i-Scream S, giáo viên và học sinh có thể chia sẻ với nhau giáo án và tài liệu học tập. Ngoài ra, Hi Class, sổ liên lạc điện tử kết nối với i-Scream S giúp cho việc quản lý học tập trở nên dễ dàng hơn.
  • Sử dụng Class Key để khuyến khích học sinh tham gia đóng góp ý kiến và có được kết quả thống kê nhanh chóng.
Phụ huynh
  • Cho con sử dụng thiết bị Home-learn để con tự học tại nhà, nhờ vào sự phân tích hình thái học tập dựa vào AI, thành tích của con sẽ được cải thiện.
  • Cho con bắt đầu trải nghiệm học về lập trình thông qua việc sử dụng TRUE TRUE.