Là giải pháp dạy coding (lập trình) đúng quy cách được các chuyên gia giáo dục phần mềm tạo ra dựa trên triết học giáo dục số. Được thiết kế để người dùng có thể dễ dàng sử dụng để học từ nguyên lý cơ bản cho đến ứng dụng ngôn ngữ lập trình một cách thú vị và tiện lợi trên thiết bị thông minh mà không cần đến máy tính.
이미지 설명
Thiết bị trả lời câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế để thu thập dữ liệu câu hỏi từ giáo viên, tự động thu thập số liệu kết quả từ học sinh, giúp tăng tính tương tác trong lớp học và tiết kiệm thời gian của giáo viên.